พนักงานขาย (Sales)

BACK

Sales Executive

(Website)

เงินเดือน 12,000 - 20,000 บาท

อัตราจ้าง 3 ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน อาคาร จีแลนด์ทาวเวอร์ ชั้น 32 :ที่อยู่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร

ประกาศวันที่

17 กันยายน 2558

รายละเอียดงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ประสานงานติดต่อลูกค้าเพื่อข้อมูลต่างๆ, ติดตามความคืบหน้า จนถึงการปิดการขาย
- ประสานงานกับทีมงานฯ เกี่ยวกับขอบเขตการทำงาน
- เข้าประชุมรับ requirement ลูกค้า

 

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษา ปวส ปริญญาตรี สาขาเกี่ยวกับสารสนเทศ
- ไม่จำกัดเพศ 
- มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานที่ดี  
- มีความคิดสร้างสรรค์ และทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาสังคม
- ทํางานภายใต้ความกดดันได้ดี 
- สามารถใช้คอมฯ และ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
- บุคลิกภาพดี สามารถเจรจาต่อรองและการสื่อสาร
- มีความรู้เรื่อง Website และ IT
- มีประสบการณ์การขาย อย่างน้อย 1 ปี

 

สวัสดิการ
- ทำงานจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.30 น.
- ประกันสังคมพนักงาน
- ท่องเที่ยวประจำปี ปีละ 1 ครั้ง
- ปาร์ตี้วันเกิดพนักงาน 
- ส่งเข้าฝึกอบรมพัฒนาความรู้
- เสื้อพนักงาน Wewebplus (เมื่อผ่านการทดลองงาน)
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุม
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าคอมมิชชั่น (เมื่อผ่านการทดลองงาน)
- เงินโบนัส (ตามผลประกอบการบริษัทฯ)