INNOVATION

INNOVATION
Innovation | Adviser & Partner
We are innovation
innovation SOLUTION
ต่อยอดสิ่งใหม่ให้มีมูลค่ามากขึ้น ด้วยการผสมผสานระหว่างธุรกิจและเทคโนโลยี
ให้คุณได้สร้างสิ่งใหม่ในแบบฉบับที่เป็นคุณ
 • 01
  Imagination
  for innovation
 • 02
  Technological
  Innovation
 • 03
  Fundraising
  with Wewebplus
INNOVATION solution
INNOVATION solution
สร้างนวัตกรรมใหม่ที่แตกต่างไม่เหมือนใครกับ 5 ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะพาคุณก้าวไปสู่ความสำเร็จ
SCROLL
PAE
PAE
HEAD OF MARKETING
HEAD OF MARKETING
JOJO
JOJO
HEAD OF CREATIVE
HEAD OF CREATIVE
TAR
TAR
HEAD OF INNOVATION
HEAD OF INNOVATION
RUCK
RUCK
HEAD OF DEVELOPMENT
HEAD OF DEVELOPMENT
TOR
TOR
HEAD OF PARTNER experience
HEAD OF PARTNER experience
JOR
JOR
PROJECT manager
PROJECT manager
INNOVATION FLOW
INNOVATION FLOW
คุณค่าที่ส่งมอบให้กับพาร์ทเนอร์
มีความหลากหลาย จากมุมมองการวางแผนโครงการโดย Specialist ในทุก ๆ มิติ
ทั้ง ‘Marketing , Creative , Development’ ทำให้ผลงานของพาร์ทเนอร์
มีความโดดเด่นเฉพาะตัว ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ ที่พฤติกรรมผู้บริโภค
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
มีความแตกต่าง ด้วยโมเดลธุรกิจที่มีการผสมผสานแนวคิดรูปแบบใหม่ไม่เหมือนใคร
แตกต่างจากเอกลักษณ์และเน้นการชูจุดเด่นของ ‘ธุรกิจ’ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
มีความรวดเร็วเรื่องกระบวนการเราสร้างระบบการทำงานที่มีให้ความยืดหยุ่นให้กับ
ทางพาร์ทเนอร์ และสร้างระบบการทำงานที่มีความรวดเร็วให้กับทีมงาน ด้วยการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยี และ Data Driven Projects เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการบริหาร
โครงการของพาร์ทเนอร์
มีการต่อยอดอย่างต่อเนื่องเรามีความเชื่อเสมอว่าในการทำ ‘ธุรกิจในยุคนี้’
คือ การต่อยอดที่ควบคู่กับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาธุรกิจ
เพื่อ ‘เข้าใจความต้องการ ผนวกกับการพัฒนาประสบการณ์ของผู้บริโภคยุคใหม่ให้ดี
ยิ่งขึ้น’
สิ่งนี้เป็นหัวใจสำคัญและเป็นเป้าหมายสูงสุดในการทำงานของเรา ที่ต้องการเห็นการ
เติบโตของธุรกิจที่มี ‘การต่อยอด’ เป็นกุญแจความสำเร็จที่สำคัญของ ‘พาร์ทเนอร์’
ปรึกษากับเราฟรี
correct
บันทึกข้อมูลการติดต่อเสร็จสิ้น
ทางเราได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว ขอขอบพระคุณที่ใช้บริการ

BLOG

BLOG
INNOVATION TEAM