DEVELOPMENT Adviser
Submit your information here for staff to contact back

WE ARE innovation

ต่อยอดสิ่งใหม่ให้มีมูลค่ามากขึ้น ด้วยการผสมผสานระหว่างธุรกิจและเทคโนโลยี
ให้คุณได้สร้างสิ่งใหม่ในแบบฉบับที่เป็นคุณ

  • VR SOLUTION
    VR
    SOLUTION
  • AI Camera
    innovation
    FOR BUSINESS

Kiosk
Solution

บริการออกแบบและผลิตตู้ Kiosk ที่สามารถ
เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล Mobile Application
และ Web Application ที่ช่วยให้เพิ่มความแตกต่าง
และเพิ่มช่องทางให้กับธุรกิจของคุณ

Exhaust Fan
USB Backupt
LED Light
QR CODE / Barcode Scaner
Loudspeaker
VDO Camera + Micro SD Card
Touchscreen Monitor
CPU
Printer

คุณค่าที่ส่งมอบให้กับ พาร์ทเนอร์

คุณค่าที่ส่งมอบให้กับพาร์ทเนอร์จาก
พวกเรา Wewebplus

01
มีความหลากหลาย จากมุมมองการวางแผนโครงการโดย Specialist ในทุกๆมิติทั้ง ‘Marketing , Creative , Development’ ทำให้ผลงานของพาร์ทเนอร์มีความโดดเด่นเฉพาะตัว ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ ที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
02
มีความรวดเร็วเรื่องกระบวนการเราสร้างระบบการทำงานที่มีให้ความยืดหยุ่นให้กับทางพาร์ทเนอร์ และสร้างระบบการทำงานที่มีความรวดเร็วให้กับทีมงาน ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และ Data Driven Projects เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการบริหารโครงการของพาร์ทเนอร์
03
มีความแตกต่าง ด้วยโมเดลธุรกิจที่มีการผสมผสานแนวคิดรูปแบบใหม่ไม่เหมือนใคร แตกต่างจากเอกลักษณ์และเน้นการชูจุดเด่นของ ‘ธุรกิจ’ ด้วยนวัตกรรมแลtเทคโนโลยี
04
การต่อยอดที่ควบคู่กับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาธุรกิจ เพื่อ‘เข้าใจความต้องการ ผนวกกับการพัฒนาประสบการณ์ของผู้บริโภคยุคใหม่ให้ดียิ่งขึ้น’ สิ่งนี้เป็นหัวใจสำคัญและเป็นเป้าหมายสูงสุดในการทำงานของเรา ที่ต้องการเห็นการเติบโตของธุรกิจที่มี ‘การต่อยอด’ เป็นกุญแจความสำเร็จที่สำคัญของ ‘พาร์ทเนอร์’

BLOG

BLOG
INNOVATION TEAM