OUR SUCCESS

OUR SUCCESS
OUR SUCCESS

HR Kiosk Betagro

ตู้ระบบการจัดการข้อมูลส่วนตัวพนักงานด้วยตัวเอง

HR Kiosk Betagro 
ตู้ระบบจัดการข้อมูลส่วนตัวพนักงานด้วยตัวเอง 
เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ HR (Human Resource) ในการดูแลสิทธ์ข้อมูลของพนักงานหลายร้อยคน 
พนักงานสามารถใช้งานตู้ได้โดยนำบัตรพนักงานไปสแกนที่ตู้เพื่อให้ระบบอ่านข้อมูลจากบาร์โค้ด ระบบจะส่งข้อมูลไปที่ระบบของ HR เพื่อดึงข้อมูลและมาแสดงผลที่จอตู้ คีย์ออส ซึ่งเป็นจอทัสกรีน ที่ทำให้ใช้งานง่าย สะดวกและรวดเร็วกว่าขั้นตอนการทำงานดั่งเดิม 
พนักงานทุกคนสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวด้วยตัวเองได้เลย โดยไม่ต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่ HR 
- ดูประวัติข้อมมูลส่วนตัว 
- วันลา  / วันลาที่เหลือ
- โอที 
- ขอแก้ไขเวลามาทำงาน
- ปริ้นสลิปเงินเดือน 
- การขอหนังสือรับรองเงินเดือน 
การปริ้นสลิปเงินเดือน สามารถปริ้นออกจากตู้ได้ทันที เมื่อถึงกำหนดวันเงินเดือนออก 

ระบบรักษาความปลอดภัย
- ลงทะเบียนครั้งแรก สร้างรหัสผ่านส่วนตัว เพื่อป้องกันการนำบัตรผู้อื่นมาสแกนที่ตู้
- ใส่รหัสผิด เกิน 5 ครั้ง ระบบจะล็อก และต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอลงทะเบียนใหม่
- มีการแจ้งเตอนเมื่อกระดาษปริ้นสลิปเงินเดือนหมด
- ดูข้อมูลย้อนหลังได้ 2 ปี 
- แจ้งเตือนเมื่อรหัสผ่านหมดอายุ