โรงเรียนจินดาพงศ์ (Jindapong School)

BACK

Jindapong School โรงเรียนจินดาพงศ์

โรงเรียนจินดาพงศ์ เป็นโรงเรียนที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และยังได้มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วิธีการ กิจกรรมและองค์ประกอบของการพัฒนาที่หลากหลาย พร้อมทั้งมีการพัฒนาบุคลากร พัฒนาด้านอาคารเรียนโดยทุกระดับชั้น รวมทั้งจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริม เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมากมาย เช่น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องสมุด ห้องท้องฟ้าจำลอง ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้องจริยศึกษา ห้องนาฏศิลป์ ห้องภูมิปัญญาไทย ห้องดนตรีสากล ห้องพัฒนาศักยภาพ นักเรียน ห้องแสดงผลงานนักเรียน สระว่ายน้ำ เป็นต้น 

งาน Design

   ในการทำงานทางทีมงานวีเว็บพลัส ทางทีมงานจึงได้วางรูปแบบการออกแบบเว็บไซต์ โดยเน้นงานออกแบบที่เน้นไปที่ภาพของบรรกาศภายในสถาศึกษาเป็นหลัก โดดเด่นด้วยภาพที่นำเสนอ และสามารถตอบสนองความต้องการและเพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้ดูสบายตา โดดเด่นน่าสนใจ ในส่วนของการให้ข้อมูล ทางทีมงานได้วางแนวทางการออกแบบโดยรวม ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ได้ง่าย เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการใช้งานและการค้นหาข้อมูล

งาน Application

   ในส่วนการใช้งานของผู้ดูแลระบบ ทางทีมงาน ได้จัดทำระบบบริหารจัดการ เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายสะดวกในการสร้าง เพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลภายในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหา รูปภาพ ในแต่ละเมนู รวมไปถึงระบบยังสามารถรับข้อมูลการติดต่อจากหน้าเว็บไซต์ ถึงผู้ดูแลระบบทาง ระบบหลังบ้าน (Back Office)

บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ได้ใส่ใจในในเรื่องการให้บริการ การพัฒนา
การสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน และมีคุณภาพในด้านสื่อออนไลน์
ดิจิตอล เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

หลักการการทำงานของเรา ไม่เพียงแต่จะใช้หลักการบริหารจัดการทาง
การตลาด และการบริการด้วยใจแล้ว เรายังมีการคิดวิเคราะห์และการวางแผน
กลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุด
ในเชิงธุรกิจ โดยการเฟ้นหาจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง คิดวิเคราะห์ตลาด
แนวโน้มในอนาคต คัดสรรวิธีการที่ได้ผลจริงโดยคำนึงถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้ผลออกมาคุ้มค่าและดีที่สุด