Skycliff Co., Ltd.

BACK

Skycliff Co., Ltd. sky-cliff

Sky-Cliff เว็บไซต์เพื่อแนะนำข้อมูลประเภทอสังหาริมทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ และการพัฒนาที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย อันจะเป็นการรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ บริษัทมีความตั้งใจดำเนินงานด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อให้ท่านได้รับอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยมากที่สุด บริษัท สกายคลิฟฟ์ จำกัด ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการสร้างโครงการหมู่บ้านจัดสรร The Bay Skycliff ที่อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และโครงการอาคารพาณิชย์ The Tree Skycliff ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

งาน Design

   ในการทำงานทางทีมงานวีเว็บพลัส ทางทีมงานจึงได้วางรูปแบบการออกแบบเว็บไซต์ โดยเน้นงานออกแบบที่ดูทันสมัยและเน้นรูปแบบที่เป็นธรรมชาติ และมีการแยกหมวดหมู่โครงการชัดเจน เป็นการออกแบบที่ทันสมัยง่ายแก่การเข้าชม โดดเด่นด้วยภาพที่นำเสนอ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี เพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้ดูสบายตา โดดเด่นน่าสนใจ ในส่วนของการให้ข้อมูล ทางทีมงานได้วางแนวทางการออกแบบโดยรวม ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ได้ง่าย เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการใช้งานและการค้นหาข้อมูล

งาน Application

   ในส่วนการใช้งานของผู้ดูแลระบบ ทางทีมงาน ได้จัดทำระบบบริหารจัดการ เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายสะดวกในการสร้าง เพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลภายในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหา รูปภาพ วีดีโอ ในแต่ละเมนู รวมไปถึงระบบยังสามารถรับข้อมูลการติดต่อจากหน้าเว็บไซต์ ถึงผู้ดูแลระบบทาง ระบบหลังบ้าน (Back Office)

บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ได้ใส่ใจในในเรื่องการให้บริการ การพัฒนา
การสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน และมีคุณภาพในด้านสื่อออนไลน์
ดิจิตอล เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

หลักการการทำงานของเรา ไม่เพียงแต่จะใช้หลักการบริหารจัดการทาง
การตลาด และการบริการด้วยใจแล้ว เรายังมีการคิดวิเคราะห์และการวางแผน
กลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุด
ในเชิงธุรกิจ โดยการเฟ้นหาจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง คิดวิเคราะห์ตลาด
แนวโน้มในอนาคต คัดสรรวิธีการที่ได้ผลจริงโดยคำนึงถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้ผลออกมาคุ้มค่าและดีที่สุด