บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

BACK

บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด AEON INSURANCE SERVICE

บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจประกันภัย ให้คำปรึกษา แนะนำการรับประกันวินาศภัยและประกันชีวิตครบวงจร รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถทางด้านการให้บริการหลากหลายช่องทางในการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้านประกันภัยบนสมาร์ทโฟนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ สามารถตรวจสอบข้อมูลและการเลือกผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศ 

งาน Design

   ในการทำงานทางทีมงานวีเว็บพลัส ได้วางแผนในการนำเสนอเว็บไซต์ที่สามารถสื่อความเป็นองค์กรณ์มากที่สุด ทางทีมงานจึงได้วางรูปแบบการออกแบบเว็บไซต์เป็น Single Page และ แสดงผลเป็นแบบ Responsive เพื่อให้รองรับ ต่อการเปิดใช้งานเว็บไซต์ ทั้งในการใช้งานของ PC , Mobile , Tablet และเป็นการ ออกแบบที่ทันสมัยง่ายแก่การเข้าชม เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจ แก่ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยใช้การนำเสนอโดยการเน้นรูปภาพให้มากกว่าและมีส่วน บรรยายเพื่อเน้นให้เว็บมีความโดดเด่นน่าสนใจ นอกจากนี้ในส่วนขอการให้ข้อมูล ทางเราได้วางแนวทางการออกแบบโดยรวมให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ได้ง่าย อยู่เป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการใช้งานและการค้นหาข้อมูลวิชาชีพ

บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ได้ใส่ใจในในเรื่องการให้บริการ การพัฒนา
การสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน และมีคุณภาพในด้านสื่อออนไลน์
ดิจิตอล เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

หลักการการทำงานของเรา ไม่เพียงแต่จะใช้หลักการบริหารจัดการทาง
การตลาด และการบริการด้วยใจแล้ว เรายังมีการคิดวิเคราะห์และการวางแผน
กลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุด
ในเชิงธุรกิจ โดยการเฟ้นหาจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง คิดวิเคราะห์ตลาด
แนวโน้มในอนาคต คัดสรรวิธีการที่ได้ผลจริงโดยคำนึงถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้ผลออกมาคุ้มค่าและดีที่สุด