บริษัท เจโมล่าร์ จำกัด

BACK

Gemolar Co.,Ltd. บริษัท เจโมล่าร์ จำกัด

บริษัท เจโมล่าร์ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตจิวเวลลี่ มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลจากฝีมือคนไทย และได้มีการพัฒนางานออกแบบให้มีคุณภาพระดับสากล โดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพทั้งจากในและนอกประเทศ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าคนไทยและต่างประเทศ

งาน Design

เนื่องจากลูกค้าดำเนินธุรกิจจิวเวลลี่ งานออกแบบเว็บไซต์ฯ จึงต้องมีแนวทางให้เกิดเป็นประกาย ให้ดูดึงดูด น่าค้นหา สร้างความน่าเชื่อถือ ทางทีมงานวีเว็บพลัสฯ จึงได้ออกแบบให้หน้าแรกดูแพรวพราวเป็นประกาย และมีรูปภาพสินค้าเพื่อให้ผู้สนใจทราบถึงประเภทธุรกิจ 

งาน Application

ระบบหลังบ้านทางทีมงานฯ ได้มีพัฒนาระบบเพื่อสร้างความสะดวกให้แก่ผู้ดูและระบบในการลงข้อมูลสินค้า จากเดิมจะต้องลงสินค้าทีละตัว แต่ทางทีมฯ ได้พัฒนาระบบที่สามารถเพิ่มสินค้าได้ทีละจำนวนมากๆ ( Import data ) นอกจากระบบการใส่ข้อมูลสินค้าที่ละมากๆ แล้ว ทางทีมงาน ยังได้พัฒนาระบบที่ผู้ดูและระบบสามารถแก้ไขข้อมูลการติดต่อ หรือเพิ่มเติมช่องทางการติดต่อได้เองตลอดเวลา 

บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ได้ใส่ใจในในเรื่องการให้บริการ การพัฒนา
การสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน และมีคุณภาพในด้านสื่อออนไลน์
ดิจิตอล เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

หลักการการทำงานของเรา ไม่เพียงแต่จะใช้หลักการบริหารจัดการทาง
การตลาด และการบริการด้วยใจแล้ว เรายังมีการคิดวิเคราะห์และการวางแผน
กลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุด
ในเชิงธุรกิจ โดยการเฟ้นหาจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง คิดวิเคราะห์ตลาด
แนวโน้มในอนาคต คัดสรรวิธีการที่ได้ผลจริงโดยคำนึงถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้ผลออกมาคุ้มค่าและดีที่สุด