Vantage Siam

BACK

Vantage Siam Vantage Siam

Vantage-Siam เว็บไซต์สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษ โดยทีมงานผู้ฝึกสอนภาษาอังกฤษจาก Cambridge English Language Assessment มีนักเรียนมากกว่า 3 ล้านคนเลือกสอบภาษาอังกฤษกับ เคมบริดจ์ ใน 130 ประเทศทั่วโลก :

• ทำให้ภาษาอังกฤษของคุณได้มาตรฐานสากล
• เป็นการพัฒนาทักษะด้านภาษาของคุณไปทีละขั้น
• มีหลักฐานแสดงถึงความก้าวหน้าที่ชัดเจน
• ได้รับคำแนะนำและการสนับสนุนทุกอย่างที่ครอบคลุมทุกเรื่องของการสอบ

ข้อสอบทุกประเภทของเราถูกออกแบบและพัฒนามาเพื่อกระตุ้นให้เด็กนักเรียนขั้นประถมและมัธยมศึกษา นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต โดยปรับใช้กับหัวข้อที่นักเรียนมีความคุ้นเคย และ พัฒนาทักษะต่างๆ ที่นักเรียนต้องการ :

• ด้านการสื่อสาร
• ด้านการพบปะเพื่อนฝูง
• ด้านการศึกษาต่อและกานทำงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ

งาน Design

   ในการทำงานทางทีมงานวีเว็บพลัส ทางทีมงานจึงได้วางรูปแบบการออกแบบเว็บไซต์ โดยเน้นการนำเสนอเน้นไปที่ภาพตามโทนสีของตราบริษัท เพื่อให้สื่อถึงภาพลักษณ์ของบริษัท เป็นการออกแบบที่ทันสมัยง่ายแก่การเข้าชม เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจแก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ โดยใช้การนำเสนอโดยการเน้นที่การให้ข้อมูลเป็นหลักและสื่อสารด้วยภาพต่างๆเพื่อให้ดูสบายตา มีความโดดเด่นน่าสนใจ ในส่วนของการให้ข้อมูล ทางทีมงานได้วางแนวทางการออกแบบโดยรวม ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ได้ง่าย เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการใช้งานและการค้นหาข้อมูลของการเรียนการสอนแต่ล่ะประเภท

งาน Application

   ในส่วนการใช้งานของผู้ดูแลระบบ ทางทีมงาน ได้จัดทำระบบบริหารจัดการ เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายสะดวกในการสร้าง เพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลภายในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหา รูปภาพ ในแต่ละเมนูรวมไปถึงระบบยังสามารถรับข้อมูลการติดต่อจากหน้าเว็บไซต์ ถึงผู้ดูแลระบบทาง ระบบหลังบ้าน (Back Office)

บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ได้ใส่ใจในในเรื่องการให้บริการ การพัฒนา
การสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน และมีคุณภาพในด้านสื่อออนไลน์
ดิจิตอล เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

หลักการการทำงานของเรา ไม่เพียงแต่จะใช้หลักการบริหารจัดการทาง
การตลาด และการบริการด้วยใจแล้ว เรายังมีการคิดวิเคราะห์และการวางแผน
กลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุด
ในเชิงธุรกิจ โดยการเฟ้นหาจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง คิดวิเคราะห์ตลาด
แนวโน้มในอนาคต คัดสรรวิธีการที่ได้ผลจริงโดยคำนึงถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้ผลออกมาคุ้มค่าและดีที่สุด