-

BACK

JobCruit JobCruit

เว็บไซต์ Jobcruit เป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการสรรหาบุคลากรอย่างเป็นระบบ เพื่อคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติในบริษัทฯต่างๆ ทั้งพนักงานประจำและพนักงาน part time ด้วย

  ตลอดระยะการดำเนินงาน เราได้วางแผนในการนำเสนอเว็บไซต์ที่สามารถสื่อความเป็นองค์กรณ์มากที่สุด เราได้วางรูปแบบเว็บไซต์ให้สร้างสรรค์ และให้ง่ายแก่การเข้าชม เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจแก่ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ ใช้การนำเสนอโดยการเน้นรูปภาพให้มากกว่า มีส่วนบรรยายเพื่อเน้นให้เว็บมีความโดดเด่น น่าสนใจ นอกจากนี้ ในส่วนบริการที่มีอยู่อย่างมากมาย เราได้วางแนวทางการออกแบบโดยรวมถึงข้อมูลรายการและบริการให้อยู่เป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการใช้งานและการค้นหาข้อมูลรายละเอียดและบริการนั้นๆ

  ด้วยประสบการณ์ในการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ทั้งด้าน Web Design  Web application  และ MobileApplication เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ และมีนักพัฒนาระบบเฉพาะด้านรองรับทุกรูปแบบขององค์กร และให้คำปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ นอกจากนี้เรายังรับดูแล และปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอับดับการค้นหาที่ดีที่สุดอีกด้วย 

ขอขอบคุณ Jobcruit ที่ให้เราได้เป็นหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของคุณ
Client : บริษัท Jobcruit
พัฒนาโดยบริษัท #wewebplus 
หากท่านใดสนใจใช้บริการเราติดต่อได้ช่องทาง
Tel.02-570-1266
line:wewebplus

contact@wewebplus.com

www.wewebplus.com