มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต

BACK

5000s มูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต

5000s.org เว็บไซต์ทีมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างจิตสำนึกแห่งความถูกต้อง, ร่วมรณรงค์, แจ้งข่าว และเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องพระเกียรติและพระนามแห่งพระศาสดา เพื่อความยั่งยืน 5000 ปีแห่งพระพุทธศาสนา

งาน Application

ทางทีมงานวีเว็บพลัสฯ ได้พัฒนาระบบแคมเปญ เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ ในการสร้้างแคมเปญสามารถตั้งค่าได้จากระบบบริหารจัดการ ( Back Office ) โดยเข้าไปกำหนดหัวข้อแคมเปญ ระบุจำนวนเป้าหมาย ใส่ข้อมูลรูปภาพ ข้อความ หากมีผู้เข้าร่วมระบบจะแสดงจำนวนผู้เข้าร่วมมายังระบบบริหารจัดการ ( Back Office ) และยังสามารถนำเอาข้อมูลออกมาจากระบบในรูปแบบ Excel ได้ด้วย

บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ได้ใส่ใจในในเรื่องการให้บริการ การพัฒนา
การสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน และมีคุณภาพในด้านสื่อออนไลน์
ดิจิตอล เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

หลักการการทำงานของเรา ไม่เพียงแต่จะใช้หลักการบริหารจัดการทาง
การตลาด และการบริการด้วยใจแล้ว เรายังมีการคิดวิเคราะห์และการวางแผน
กลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุด
ในเชิงธุรกิจ โดยการเฟ้นหาจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง คิดวิเคราะห์ตลาด
แนวโน้มในอนาคต คัดสรรวิธีการที่ได้ผลจริงโดยคำนึงถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้ผลออกมาคุ้มค่าและดีที่สุด