โรงพยาบาล BNH (ศูนย์กระดูกสันหลัง)

BACK

BNH Hospital (Spine Centre) โรงพยาบาล บีเอ็นเอช (ศูนย์กระดูกสันหลัง)

เว็บไซต์ BNH Spine โดย โรงพยาบาล บีเอ็นเอช เป็นเว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลหรือบริการกับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง เพราะกระดูกสันหลังเป็นอวัยวะสำคัญที่สุดในร่างกายทำหน้าที่ปกป้องไขสันหลังซึ่งทำวานร่วมกับสมองในการควบคุมการทำงานและรับความรู้สึกของแขนและขาทั้งหมด ดังนั้นเมื่อไขสันหลังถูกรบกวนจากสาเหตุใดๆก็ตาม จะทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างมากจนอาจนำมาซึ่งความพิการได้ ภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังแตก หรือภาวะช่องไขสันหลังแคบบริเวณกระดูกสันหลังระดับบั้นเอว เป็นปัญหาของโรคกระดูกสันหลังที่พบได้บ่อย ทำให้เกิดการกดทับหรือระคายเคืองของเส้นประสาท เป็นสำเหตุของอาการปวดหลัง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอาการร้าวไปที่บริเวณสะโพกด้านหลังหรือขา ทำให้เกิดอาการชาและอ่อนแรงของกล้ามเนื้อบริเวณขาได้

งาน Design

   ในการทำงานทางทีมงานวีเว็บพลัส ทางทีมงานจึงได้วางรูปแบบการออกแบบเว็บไซต์ โดยเน้นงานออกแบบที่สื่อถึงภาพลักษณ์ มีการแยกหมวดหมู่ของข้อมูลแต่ล่ะประเภทที่ชัดเจน ง่ายแก่การเข้าชม โดดเด่นด้วยภาพที่นำเสนอ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี เพื่อเพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้ดูสบายตา โดดเด่นน่าสนใจ ในส่วนของการให้ข้อมูล ทางทีมงานได้วางแนวทางการออกแบบโดยรวม ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ได้ง่าย เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการใช้งานและการค้นหาข้อมูล

งาน Application

   ในส่วนการใช้งานของผู้ดูแลระบบ ทางทีมงาน ได้จัดทำระบบบริหารจัดการ เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายสะดวกในการสร้าง เพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลภายในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหา รูปภาพ ในแต่ละเมนู รวมไปถึงระบบยังสามารถรับข้อมูลการติดต่อจากหน้าเว็บไซต์ ถึงผู้ดูแลระบบทาง ระบบหลังบ้าน (Back Office)

บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ได้ใส่ใจในในเรื่องการให้บริการ การพัฒนา
การสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน และมีคุณภาพในด้านสื่อออนไลน์
ดิจิตอล เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

หลักการการทำงานของเรา ไม่เพียงแต่จะใช้หลักการบริหารจัดการทาง
การตลาด และการบริการด้วยใจแล้ว เรายังมีการคิดวิเคราะห์และการวางแผน
กลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุด
ในเชิงธุรกิจ โดยการเฟ้นหาจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง คิดวิเคราะห์ตลาด
แนวโน้มในอนาคต คัดสรรวิธีการที่ได้ผลจริงโดยคำนึงถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้ผลออกมาคุ้มค่าและดีที่สุด