กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

BACK

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม Thaigreen Hotel

Thaigreen Hotel เว็บไซต์การให้ข้อมูลสถานประกอบการตามเกณฑ์มาตรฐาน โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำข้อมูลและแผนที่ ตลอดจนสื่อต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อจัดทำเกณฑ์มาตรฐานสีเขียวของผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่น นำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนสถานบริการต่างๆ ที่ผ่านการพิจารณาจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประเมินสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วนตลอดจนการวิเคราะห์และออกแบบกิจกรรมสีเขียวสำหรับท้องถิ่น ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการสถานประกอบการ โรงแรม ที่พักสีเขียว และแหล่งท่องเที่ยว

งาน Design

   ในการทำงานทางทีมงานวีเว็บพลัส ทางทีมงานจึงได้วางรูปแบบการออกแบบเว็บไซต์ โดยเน้นการนำเสนอข้อมูลสถานประกอบการณ์ออกเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน เป็นการออกแบบที่ทันสมัยง่ายแก่การเข้าชม เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจแก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ โดยใช้การนำเสนอโดยการเน้นรูปภาพให้มากกว่าและมีส่วนบรรยายเพื่อเน้นให้เว็บมีความโดดเด่นน่าสนใจ นอกจากนี้ในส่วนของการให้ข้อมูล ทางเราได้วางแนวทางการออกแบบโดยรวม ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ได้ง่าย เป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการใช้งานและการค้นหาข้อมูล

งาน Application

   ในส่วนการใช้งานของผู้ดูแลระบบ ทางทีมงาน ได้จัดทำระบบบริหารจัดการ เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายสะดวกในการสร้าง เพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลภายในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหา รูปภาพ ในแต่ละเมนู นอกจากนี้ ระบบยังสามารถระบุพิกัดของสถานประกอบการที่เข้าร่วมกับเรา รวมไปถึงระบบยังสามารถรับข้อมูลการติดต่อจากหน้าเว็บไซต์ ถึงผู้ดูแลระบบทาง ระบบหลังบ้าน (Back Office)

บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ได้ใส่ใจในในเรื่องการให้บริการ การพัฒนา
การสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน และมีคุณภาพในด้านสื่อออนไลน์
ดิจิตอล เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

หลักการการทำงานของเรา ไม่เพียงแต่จะใช้หลักการบริหารจัดการทาง
การตลาด และการบริการด้วยใจแล้ว เรายังมีการคิดวิเคราะห์และการวางแผน
กลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุด
ในเชิงธุรกิจ โดยการเฟ้นหาจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง คิดวิเคราะห์ตลาด
แนวโน้มในอนาคต คัดสรรวิธีการที่ได้ผลจริงโดยคำนึงถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้ผลออกมาคุ้มค่าและดีที่สุด