N.C.C. EXHIBITION ORGANIZER CO., LTD

BACK

International Bangkok Bike 2015 N.C.C. EXHIBITION ORGANIZER CO., LTD

INTERNATIONAL BANGKOK BIKE 2015 ภายใต้ N.C.C. EXHIBITION ORGANIZER CO., LTD เป็นงานที่รวมเอากลุ่มคนรักจักยาน รวมไปถึงเป็นงานแสดงนวัตกรรมใหม่ๆ ในวงการจักรยานของประเทศไทย รวมไปถึงการแนะนำสินค้าเกี่ยวกับจักรยานที่น่าสนใจรวมไปถึงการจัดกิจกรรมแสดงโชว์ทางทีมงานมืออาชีพ ทำให้เกิดกระแสคนรักการปั่นจักรยาน และ มีผู้เข้าชมงานต่อเนื่องทุกๆปี ต่อเนื่องเป็นปีที่4 

งาน Design

   ในการทำงานทางทีมงานวีเว็บพลัส ทางทีมงานจึงได้วางรูปแบบการออกแบบ Single Page เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน เน้นการใช้งานแบบการเลื่อนหรือการ Scroll อ่านข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ ให้เหมาะสมกับยุคที่ผู้บริโภคเน้นอ่านข้อมูลจาก Mobile , Tablet เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจแก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ โดยใช้การนำเสนอโดยการเน้นรูปภาพให้มากกว่าและมีส่วนบรรยายเพื่อเน้นให้เว็บไซต์มีความโดดเด่นน่าสนใจ นอกจากนี้ในส่วนของการให้ข้อมูล ทางเราได้วางแนวทางการออกแบบโดยรวม ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ได้ง่าย อยู่เป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการใช้งานและการค้นหาข้อมูลกิจกรรมในงานและรวมไปข้อมูลภายในเว็บไซต์ทั้งหมด

งาน Application

   ในส่วนการใช้งานของผู้ดูแลระบบ ทางทีมงาน ได้จัดทำระบบบริหารจัดการ เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายสะดวกในการสร้าง เพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลภายในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหา รูปภาพ ในแต่ละเมนู นอกจากนี้ ระบบยังสามารถลงทะเบียนสำหรับผู้ที่สนใจจากหน้าเว็บไซต์ ถึงผู้ดูแลระบบทาง ระบบหลังบ้าน (Back Office)

บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ได้ใส่ใจในในเรื่องการให้บริการ การพัฒนา
การสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน และมีคุณภาพในด้านสื่อออนไลน์
ดิจิตอล เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

หลักการการทำงานของเรา ไม่เพียงแต่จะใช้หลักการบริหารจัดการทาง
การตลาด และการบริการด้วยใจแล้ว เรายังมีการคิดวิเคราะห์และการวางแผน
กลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุด
ในเชิงธุรกิจ โดยการเฟ้นหาจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง คิดวิเคราะห์ตลาด
แนวโน้มในอนาคต คัดสรรวิธีการที่ได้ผลจริงโดยคำนึงถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้ผลออกมาคุ้มค่าและดีที่สุด