สถาบันภาษา Language@Click

BACK

Language@Click สถาบันภาษา Language@Click

Languageatclick เว็บไซต์สถาบันภาษา สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษและเป็นผู้ริเริ่มนำระบบ Interactive Multimedia มาใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทางสถาบันฯได้ใช้โปรแกรม ELLIS Academic Version 3.0 ที่คิดค้นและพัฒนาโดย Dr. Frank Otto นักภาษาศาสตร์ที่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองมากกว่า 30 ปี ควบคู่กับการสอนด้วยอาจารย์เจ้าของภาษา (Native-Speaking Teachers) สถาบันภาษา Language @ Click เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรการเรียนของสถาบันที่ได้พัฒนาขึ้นมาให้เหมาะกับทุกท่านที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด หลักสูตรที่จัดขึ้นจะเน้นให้ผู้เรียนเข้าชั้นเรียนกับอาจารย์ทุกชั่วโมง และสามารถเข้าเรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่า Computer-Assisted Language Learning (CALL) สถาบันฯ เลือกใช้ระบบของ ELLIS (English Language Learning and Instruction System Inc.)

งาน Design

   ในการทำงานทางทีมงานวีเว็บพลัส ทางทีมงานจึงได้วางรูปแบบการออกแบบเว็บไซต์ โดยใช้การนำเสนอเน้นที่การให้ข้อมูลเป็นหลัก และสื่อสารด้วยภาพต่างๆเพื่อให้ดูสบายตา มีความโดดเด่นน่าสนใจ ในส่วนของการให้ข้อมูล ทางทีมงานได้วางแนวทางการออกแบบโดยรวม ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ได้ง่าย เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการใช้งานและการค้นหาข้อมูลของการเรียนการสอนแต่ล่ะประเภท

งาน Application

   ในส่วนการใช้งานของผู้ดูแลระบบ ทางทีมงาน ได้จัดทำระบบบริหารจัดการ เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายสะดวกในการสร้าง เพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลภายในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหา รูปภาพ ในแต่ละเมนูรวมไปถึงระบบยังสามารถรับข้อมูลการติดต่อจากหน้าเว็บไซต์ ถึงผู้ดูแลระบบทาง ระบบหลังบ้าน (Back Office)

บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ได้ใส่ใจในในเรื่องการให้บริการ การพัฒนา
การสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน และมีคุณภาพในด้านสื่อออนไลน์
ดิจิตอล เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

หลักการการทำงานของเรา ไม่เพียงแต่จะใช้หลักการบริหารจัดการทาง
การตลาด และการบริการด้วยใจแล้ว เรายังมีการคิดวิเคราะห์และการวางแผน
กลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้า มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุด
ในเชิงธุรกิจ โดยการเฟ้นหาจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง คิดวิเคราะห์ตลาด
แนวโน้มในอนาคต คัดสรรวิธีการที่ได้ผลจริงโดยคำนึงถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเข้าถึงความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้ผลออกมาคุ้มค่าและดีที่สุด