BLOG

BLOG
BLOG
VDO Application NRCT KMS

VDO Application NRCT KMS 

บริษัทเล็งเห็นถึงเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ประชาชนหรือบุคคลทั่วไปใช้งานเกี่ยวกับแอปพลิเคชั่น Facebook ,Twitter ,Instagram มากขึ้นและผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว จึงทำให้มีการออกแบบแอปพลิเคชั่นนี้ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คิดค้นรูปแบบเทคโนโลยีขึ้นมาที่เป็นอีกสิ่งหนึ่งเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของมนุษย์ในสังคม เพราะด้วยโครงการนี้ต้องการให้เจ้าหน้าที่วช. ทุกท่านเข้าใช้งานเพื่อร่วมกระจายบทความ ข่าวสารต่างๆออกสู่สาธารณะได้ โดยวิธีการใช้งานมีรูปแบบคล้ายกับแอปพลิเคชั่น Facebook ,Twitter เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้การบริการ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ กระจายบทความ หรือการร่วมสะสมคะแนนเพื่อลุ้นรับของรางวัล เป็นการกระตุ้นให้ผู้ใช้เข้าใช้งานอย่างสะดวก อีกทั้งระบบแอปพลิเคชั่นนี้ ยังสามารถเห็นข้อมูลสถิติการเข้าใจงาน รวมถึงบทความที่เจ้าหน้าที่มีการโพสต์อีกด้วย โครงการนี้เป็นเพียงการทดลองสำหรับเจ้าหน้าที่ภายในวช.เท่านั้น อนาคตหากได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นทางวช.เล็งเห็นการต่อยอดพัฒนาต่อไป จึงมีความประสงค์จัดการฝึกอบรมด้านการจัดกิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโครงการ การสร้างโพสต์บทความต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่วช.
กว่าจะเป็น...คลิปวิดีโอวิธีการใช้งานแอปพลิเคชั่น ทางผู้จัดทำมีความสนใจที่อยากจะสร้างสรรค์คลิปวิดีโอวิธีการใช้งานในรูปแบบ Desktop และ Mobile เพราะในอนาคตทางผู้ใช้สามารถเข้ามาดูคลิปย้อนหลังได้ โดยปกติแล้วหากมีการออกแบบเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนแล้ว ทางบริษัทจะมีการจัดการอบรมการใช้งานเว็บไซต์ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงเล็งเห็นความสำคัญในการมีคลิปวิดีโอตัวนี้ขึ้นมา เพราะยุคสมัยนี้มีผู้ใช้งานเกี่ยวกับ Facebook ,Twitter ,Instagram มากขึ้น แอปพลิเคชั่นนี้จึงสะดวก ใช้งานง่าย และยังสามารถเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนได้อีกด้วย

 

 

 

ขอขอบคุณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ ของการออกแบบ Application NRCT KMS