DEVELOPMENT

DEVELOPMENT
Development | Adviser
We are DEVELOPMENT
DEVELOPMENT SOLUTION
พวกเราเป็นมากกว่า ‘นักพัฒนา’ เพราะเราคือ ‘ที่ปรึกษา’ ที่พร้อมให้คำแนะนำในด้านระบบและเทคโนโลยีเฉพาะทาง
ให้กับพาร์ทเนอร์ กับ Solution ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • 01
  System
  solution
 • 02
  Mobile application
  solution
System solution
System solution
บริการจัดทำระบบเฉพาะทาง เพื่อสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ประเภทต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บไซต์ที่มีระบบเชิงลึก เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งาน
ของธุรกิจหรือองค์กรต่าง ๆ เช่น ระบบ CRM , POS , Logistic , GIS , KPI , KM , Project Management , Report , Inventory ,
Career ด้วยประสบการณ์การให้บริการกว่า 10 ปี ทำให้เรามีมั่นใจในประสิทธิภาพและมาตรฐานในการส่งมอบผลงานที่ดีที่สุดให้กับพาร์ทเนอร์
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
Mobile application solution
Mobile application solution
บริการออกแบบและพัฒนา Mobile application ทั้งระบบ ios และ Android ตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจ
ตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันด้วย Interface ที่ทันสมัย
Mobile
application
คุณค่าที่ส่งมอบให้กับพาร์ทเนอร์
 • 01
  ผลงานมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ สามารถสะท้อนตัวตนธุรกิจของพาร์ทเนอร์ให้มีความแตกต่างได้อย่างชัดเจน
 • 02
  เทคโนโลยีที่เราสร้างสรรค์มีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการในการนำไปใช้งานของแต่ละประเภทธุรกิจ
 • 03
  จากประสบการณ์ที่เราได้ดูแลพาร์ทเนอร์มากกว่า 200 โปรเจค ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญและมีความเข้าใจในกระบวนการ รวมไปถึงเป้าหมายของหน่วยงานทั้งรัฐบาลและเอกชนเป็นอย่างดี ทำให้สิ่งนี้เป็นจุดแข็งสำคัญของทางฝ่าย Development
 • 04
  เรามีแผนการทำงานร่วมกันระหว่างพาร์ทเนอร์และทีมงานภายในของ Wewebplus อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเรายึดเรื่อง ‘การสร้างรอยยิ้มของพาร์ทเนอร์’ เป็นมาตฐานหลักในการส่งมอบงานที่มีคุณภาพ
 • 05
  เราให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นลำดับแรก ทั้งการพัฒนาภายในทีม และการพัฒนาประสบการณ์ของกลุ่มพาร์ทเนอร์ที่เราให้บริการ
ปรึกษากับเราฟรี
correct
บันทึกข้อมูลการติดต่อเสร็จสิ้น
ทางเราได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว ขอขอบพระคุณที่ใช้บริการ

BLOG

BLOG
DEVELOPMENT TEAM