BLOG

BLOG
BLOG
OFFICE or HOME? ทำงานที่ออฟฟิศ กับ ทำงานที่บ้าน ต่างกันอย่างไร?

แนวคิด Work From Home หรือ Work At Home เป็นที่นิยมในองค์กรรุ่นใหม่ๆ ที่นำมาใช้ในการทำงาน แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก เนื่องด้วยเหตุผลข้อจำกัดบางอย่างเลยทำให้บางองค์กรจึงไม่สามารถใช้ Work From Home หรือ Work At Home ได้ 100% และจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ลุกลามมาเป็นเวลากว่า 2 ปีแล้ว บางหน่วยงานบางองค์กรจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์และเพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรขององค์กรไว้

การเปลี่ยนสถานที่จะมีผลกับงานไหม? เรื่องประสิทธิภาพในการทำงานคงเป็นคำถามที่เกิดขึ้นในความของเหล่าบรรดาเจ้าของกิจการ เจ้านาย หัวหน้าทุกท่าน แล้วการทำงานที่บ้าน กับ ที่งานที่ออฟฟิศ ต่างกันอย่างไร?

การทำงานที่ออฟฟิศ 

1. การประชุม - มีการสื่อสารเป็นทางตรงระหว่างเพื่อนร่วมงานที่รวดเร็ว ทำให้มีโอกาสที่งานจะผิดพลาดได้น้อยกว่า เช่น การประชุมจะไม่ถูกขัดจากสัญญานไม่ดี และทำให้รับข้อมูลผิดพลาด แต่เกิดความเสี่ยงติดเชื่อเนื่องจากอยู่กันเป็นจำนวนมาก
2. การทำงาน - เวลาเกิดปัญหากับอุปกรณฺที่ทำงาน สามารถซัพพอร์ทได้ทันทีไม่ต้องรอ เช่น ฝ่าย IT ช่วยเหลือการปัญหาในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ การทำเอกสารบางอย่างที่ยังคงต้องไปทำด้วยตนเอง 
3. เวลาทำงาน - ทำงานได้เป็นเวลา มีเวลาทำงานที่แน่นอน ทำให้มีประสิทธภาพในการทำงานอย่างเต็มที่
4. ความพร้อม - มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับการทำงานที่ครบครัน เช่น คอมพิวเตอร์สเปคสูงๆ อินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วและแรง

การทำงานจากที่บ้าน หรือ Work From Home

1. การประชุม - สามารถประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่รองรับได้ ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ลดความเสี่ยงที่จะนำเชื้อกลับมาสู่คนในบ้าน  ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลาในการเดินทาง 
2. การทำงาน - สามารถทำงานผ่านระบบต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสกันได้ เช่น ระบบรับส่งงานส่งเอกสารต่างๆ ระบบการจอง ระบบซื้อขาย ระบบการพูดคุยโต้ตอบกัน ระบบการบริการจัดการต่างๆ เป็นต้น ซึ่งมีหลากหลายแพลตฟรอมให้เลือกทำให้มีสมาธิในการทำงานมากขึ้น ลดการขัดจังหวะในการทำงานจากเพื่อนร่วมงานในระหว่างวัน
3. เวลาทำงาน - มีความยืดหยุ่นในการทำงาน ช่วยให้มีเวลาทำอย่างอื่นเพิ่มเติมระหว่างวันมากยิ่งขึ้น ตราบใดที่ไม่กรับกับงานหลัก
4. ความพร้อม - ต้องมีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ ระบบสัญญาณ โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นที่รองรับกับการทำงาน เพื่อไม่ให้การสื่อสารเกิดการติดขัดหรือผิดพลาด

ดังนั้น การทำงานในยุค COVID-19 จึ่งเป็นการทำงานที่ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นการประชุมออนไลน์ การรับส่งเอกสารต่าง การดำเนินงานด้วยระบบประมวนผลต่าง เพื่อลดการสัมผัสอันก่อให้เกิดการแพร่เชื้อได้ แต่ก็ต้องยอมรับว่า มนุษย์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทั้งนิสัยและพื้นฐานการใช้ชีวิต จึงทำให้การทำงานแตกต่างกัน และต่อให้มีการวางกรอบแผนการทำงานที่ชัดเจน มีสถานที่ทำงานที่ดี มีอุปกรณ์ครบครัน มีเวลาและมีอิสระภาพในการทำงาน ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีการทำงานที่เต็มประสิทธิภาพ 100% 

 

“...หากทุกคนมี วินัย และ ความพร้อม ในการทำงานมากพอ เชื่อว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถทำงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ...”