CAREER

CAREER
career
PHP PROGRAMER

อัตราจ้าง : 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน : 15,000 บาท - 30,000 บาท

สถานที่ทำงาน : บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด 172 ซอยประเสริฐมนูกิจ 14 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ประกาศวันที่ : 19 มี.ค. 2018

 

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย, หญิง
 • อายุ 24 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้าน Database เช่น MySQL
 • มีความรู้ด้าน PHP ,OOP ,MVC ,Javascript ,jQuery  ,HTML5, CSS3, Bootstrap
 •  มีความรู้ด้าน Social API, Google API, Facebook API (จะรับพิจราณาเป็นพิเศษ)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • พัฒนาโปรแแกรม เชื่อต่อกับฐานข้อมูล ตามขอบเขตงาน
 • ปรับปรุง ดูแล พัฒนาระบบจากเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีความทันสมัย
 • พัฒนาโปรแกรม Web Applications ด้วย PHP Framework (CI , Laravel), MySQL ,Ajax และ Javascript 
 • พัฒนาและส่งมอบโปรแกรมตรงตามเวลาที่กำหนด
 • ตรวจสอบคุณภาพของงานก่อนส่งมอบด้วยตัวเอง
 • สนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้ฝ่าย Customer support
 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

สวัสดิการ

 •   ประกันสังคมพนักงาน
 •   ท่องเที่ยวประจำปี ปีละ 1 ครั้ง
 •   งบปาร์ตี้วันเกิดพนักงาน
 •   ส่งเข้าฝึกอบรมพัฒนาความรู้
 •   เสื้อพนักงาน Wewebplus (เมื่อผ่านการทดลองงาน)
 •   เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมได้
 •   ค่าคอมมิชชั่น (เมื่อผ่านการทดลองงาน) *เงินเดือนยังไม่รวมค่าคอมมิชั่น
 •   เงินโบนัส (ตามผลประกอบการบริษัทฯ)
 •   วันพักร้อน 6 วัน (ทำงานครบ 1 ปี) 

เวลาการทำงาน 

 •   ทำงานจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น. 
 •   วันหยุดตามปฎิทินของบริษัท 
สวัสดิการ
 • ประกันสังคมพนักงาน
 • ท่องเที่ยวประจำปี ปีละ 1 ครั้ง
 • กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ประจำปี (งานเลี้ยงสังสรรค์/กิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ)
 • งบสังสรรค์วันเกิดพนักงาน
 • ส่งเข้าฝึกอบรมพัฒนาความรู้
 • กิจกรรม Training และ Workshop ตลอดทั้งปี
 • เสื้อฟอร์มพนักงาน Wewebplus (เมื่อผ่านการทดลองงาน)
 • สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมได้ (ค่าเดินทาง + เบี้ยเลี้ยง)
 • ค่าคอมมิชชั่น (เมื่อผ่านการทดลองงาน)
 • สิทธิพิจารณาเงินโบนัส (ตามผลประกอบการบริษัทฯ)
 • สิทธิพิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี
 • พักร้อน 6-12 วัน/ปี (เมื่อผ่านทดลองงาน,สะสมได้)
 • วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี