AEON THAI MOBILE
เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์ในการทำธุรกรรมทางการเงินแบบออนไลน์ในสังคมยุคอิเล็กทรอนิกส์ที่นิยมใช้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต โดยได้รับความไว้ใจจาก Aeon ให้ทำการสร้างเว็บไซต์ AEON THAI MOBILE ซึ่งสามารถที่จะใช้งานและรองรับความเสถียรผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ Smart Phone , Tablet , Computer ทั้งในระบบ ios และ Android พร้อมทั้งรองรับภาษาได้ถึง 3 ภาษาด้วยกัน นั้นก็คือ ไทย อังกฤษ และญี่ปุ่น ทาง วีเว็บพลัส ได้คำนึงถึงการใช้งานง่ายและสะดวกสบายของผู้ใช้งานเป็นหลัก และการใช้ UX UI ในการดีไซต์เว็บไซต์ให้ออกมาอย่างสวยงาม โทนสีที่ใช้เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์และลูกเล่นของเว็บไซต์ จะทำให้ลูกค้าเกิดประสบการณ์ใหม่ ๆ และรู้สึกประทับใจในการเข้ามาใช้บริการ
MAINPAGE FINAL
RESPONSIVE
การแสดงผลแบบ Responsive สามารถเข้าชมเวบไซต์รองรับ Support อุปกรณ์ทั้ง Computer PC Labtop Teblet และ Smart Phone การแสดงผลจะย่อ ตามอัตราส่วนของหน้าจอ
MOCKUP
MOCK UP PREVIEW