สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เว็บไซต์สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการออกแบบให้เป็นระบบในการเข้ารับการทดสอบความชำนาญของห้องปฎิบัติการต่างๆ สำหรับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในประเทศไทย โดยเว็บไซต์ดีไซน์ให้มีลักษณะใช้งานที่ง่าย จัดวางหวมวดหมู่ได้อย่างชัดเจน การใช้สีเน้นไปที่สีขาว เป็นส่วนใหญ่ เพราะให้ความรู้สึกถึงความสะอาด สบายตา บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของความเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และนำสีที่เป็น CI ของหน่วยงานมาเป็นลุกเล่นเพื่อให้เว็บไซต์มีลักษณะโดดเด่น
MAINPAGE FINAL
RESPONSIVE
การแสดงผลแบบ Responsive สามารถเข้าชมเวบไซต์รองรับ Support อุปกรณ์ทั้ง Computer PC Labtop Teblet และ Smart Phone การแสดงผลจะย่อ ตามอัตราส่วนของหน้าจอ
MOCKUP
PREVIEW