โรงพยาบาล บีเอ็นเอช (Breast Health Centre)
เว็บไซต์ Breast Health Centre โดย โรงพยาบาล บีเอ็นเอช ให้บริการทางด้านการให้คำปรึกษากับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเต้านม อาทิ โรคมะเร็งเต้านม เนื้องอก พังผืด หรือถุงน้ำที่เต้านม การออกแบบเว็บไซต์มีช่องทางสำหรับการสมัครสมาชิก การซื้อสินค้าและสามารถร่วมบริจาคให้กับผู้ป่วย “มะเร็ง” ได้อีกด้วย การใช้สีโทนอบอุ่นเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย เน้นการนำเสนอเนื้อหาที่เป็นรูปภาพและมีคำบรรยาย มีการแบ่งหัวข้อต่างๆไว้อย่างเป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งาน
MAINPAGE FINAL
RESPONSIVE
การแสดงผลแบบ Responsive สามารถเข้าชมเวบไซต์รองรับ Support อุปกรณ์ทั้ง Computer PC Labtop Teblet และ Smart Phone การแสดงผลจะย่อ ตามอัตราส่วนของหน้าจอ
MOCK UP
PREVIEW