มิวเซียมสยาม
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
เว็บไซต์ Museum Siam ภายใต้ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรกที่เน้นการสร้างประสบการณ์สดใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ รูปแบบการออกแบบที่ทันสมัยง่ายแก่การเข้าชม สื่อถึงความเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ โดยใช้การนำเสนอโดยการเน้นรูปภาพให้มากกว่าส่วนบรรยายเพื่อเน้นให้เว็บไซต์มีความโดดเด่นน่าสนใจ นอกจากนี้ในส่วนของการให้ข้อมูล ทางเราได้วางแนวทางการออกแบบโดยรวม ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ได้ง่าย เป็นหมวดหมู่ เพื่อง่ายต่อการใช้งานและการค้นหาข้อมูลพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
MAINPAGE FINAL
RESPONSIVE
การแสดงผลแบบ Responsive สามารถเข้าชมเวบไซต์รองรับ Support อุปกรณ์ทั้ง Computer PC Labtop Teblet และ Smart Phone การแสดงผลจะย่อ ตามอัตราส่วนของหน้าจอ
MOCK UP
PREVIEW