Porto Go
รับออกแบบเว็บไซต์ Porto Go ให้บริการธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยว ในรูปแบบของไลฟสไตลล์มอลล์ เป็นแหล่งศูนย์รวมด้านไลฟ์สไตล์ของคนในพื้นที่ในทุกๆด้าน การออกแบบเว็บไซต์เน้นการใช้รูปภาพและการใช้สีสันสดใส เพื่อให้เกิดความสวยงาม น่าสนใจ มีการแบ่งข้อมูลไว้เป็นหมวดหมู่ เช่น แนะนำโซนช็อปปิ้ง รับทานอาหาร ธนาคาร หรือแม้กระทั้ง การแจ้งตำแหน่งของโซนของที่จอดรถ ทำให้ง่ายต่อการเข้าใช้งาน
MAINPAGE FINAL
RESPONSIVE
การแสดงผลแบบ Responsive สามารถเข้าชมเวบไซต์รองรับ Support อุปกรณ์ทั้ง Computer PC Labtop Teblet และ Smart Phone การแสดงผลจะย่อ ตามอัตราส่วนของหน้าจอ
MOCK UP
PREVIEW