เจ้เล้ง
Ranjaeleng
เว็บไซต์ Ranjaeleng มีรูปแบบเป็น E-commerce เพื่อจัดจำหน่ายสินค้า จากร้านเจ้เล้ง ดอนเมือง เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่เน้นการซื้อของผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สะดวก รวดเร็ว ง่าย และ เพรียบพร้อมไปด้วยรายการสินค้ามากมาย รูปแบบการออกแบบเว็บไซต์ เน้นการนำเสนอเน้นไปที่ภาพตามโทนสีของตราบริษัท เพื่อให้สื่อถึงภาพลักษณ์ของบริษัท เป็นการออกแบบที่ทันสมัยง่ายแก่การเข้าชม ใช้การนำเสนอโดยการเน้นที่การให้ข้อมูลเป็นหลักและสื่อสารด้วยภาพต่างๆเพื่อให้ดูสบายตา สามารถเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ได้ง่าย เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการใช้งานและการค้นหาข้อมูลของรายการสินค้าแต่ล่ะประเภท
MAINPAGE FINAL
RESPONSIVE
การแสดงผลแบบ Responsive สามารถเข้าชมเวบไซต์รองรับ Support อุปกรณ์ทั้ง Computer PC Labtop Teblet และ Smart Phone การแสดงผลจะย่อ ตามอัตราส่วนของหน้าจอ
MOCK UP
PREVIEW