World Vision Foundation of Thailand
เว็บไซต์ World Vision Foundation of Thailand ให้บริการทางด้านการกุศล การอุปการะเด็กและการบรรเทาทุกข์ เพื่อพัฒนาสังคม ส่งเสริมการศึกษา สุขภาพอนามัย จริยธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น โครงการอุปการะเด็ก โครงการอาหารกลางวัน โครงการอนาคตของหนู โครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน โครงการห้องสมุด กิจกรรมศุภนิมิตแฟมมิน 24 ชั่วโมง การออกแบบเว็บไซต์จึงมีช่องทางของการรับบริจากสำหรับโครงการที่เปิดระดมทุนและเปิดรับสมัครอาสาสมัคร เพิ่มความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้งานมากยิ่งขึ้น
MAINPAGE FINAL
RESPONSIVE
การแสดงผลแบบ Responsive สามารถเข้าชมเวบไซต์รองรับ Support อุปกรณ์ทั้ง Computer PC Labtop Teblet และ Smart Phone การแสดงผลจะย่อ ตามอัตราส่วนของหน้าจอ
MOCK UP
PREVIEW