สุโข
Sukho
เว็บไซต์ Sukho จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์โดยใช้วัตถุดิบในประเทศไทย ที่เป็นเอกลักษณ์จากธรรมชาติ รวมไปถึงงานหัตถกรรมของคนไทยด้วยการคัดสรรสิ่งที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพแบรนด์ของไทยเข้าสู่ตลาดโลก ภายใต้ความร่วมมือของไทยและจีน เว็บไซต์ Sukho จึงได้ออกแบบให้ใช้งานได้ทั้ง 2 ภาษา ทั้งไทย - จีน เน้นการใช้รูปภาพของสินค้าจริง การดีไซต์เว็บไซต์ที่ทันสมัยโดยการใช้เทคนิค Scroll Mouse ในการเลื่อน และใช้โทนสีเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสินค้าเพื่ออรรถของการรับชมเว็บไซต์ เพิ่มประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน
MAINPAGE FINAL
RESPONSIVE
การแสดงผลแบบ Responsive สามารถเข้าชมเวบไซต์รองรับ Support อุปกรณ์ทั้ง Computer PC Labtop Teblet และ Smart Phone การแสดงผลจะย่อ ตามอัตราส่วนของหน้าจอ
MOCKUP
PREVIEW