SOFTWARE DEVELOPMENT

รับเขียนโปรแกรม พัฒนาโปรแกรม ระบบเฉพาะทาง

SYSTEM DEVELOPMENT

บริการรับเขียนโปรแกรม วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ

เรามีทีม SA (System Analysis) ที่ช่วยในการวิเคราะห์ ออกแบบระบบ บริหารจัดการโปรเจค ประสานงานกับโปรแกรมเมอร์เพื่อพัฒนา Software ออกมาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงมีทีม SUPPORT ที่ดูแลบำรุงรักษา (Maintenance) หลังการขายฟรี 1 ปี  รวมไปถึง มีเอกสาร มาตรฐาน ER / Data Dictionary / DFD etc.ให้ลูกค้าหลังการส่งมอบงาน

 

OUR EXPERIENCE

ตัวอย่างระบบที่เราพัฒนาเช่น CRM , POS , Logistic , GIS , KPI , KM , Project Management , Report , Inventory , Career.
โดยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี โดยเราได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้าเช่น Bridge Stone, SCG,โรงพยาบาลรามาธิปดี,โรงพยาบาลสมิติเวช เป็นต้น