JOINUS

ร่วมงานกับเรา

Sales software

อัตราจ้าง : 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน : 20,000 บาท - 40,000 บาท

สถานที่ทำงาน : บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด 172 ซอยประเสริฐมนูกิจ 14 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ประกาศวันที่ : 19 มี.ค. 2018

คุณสมบัติ

 •  อายุ 25 - 35 ปี
 •  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาเกี่ยวกับด้าน IT หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
 •   มีความรู้ด้าน Online Digital  (Web Site / Mobile Application / Media Production / Online Marketing / Social Media)
 •  มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานขายหรือด้านการคุมงาน อย่างน้อย 1 ปี
 •  มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทน มีความคิดเป็นระบบและมีเป้าหมายในชีวิต ชอบความก้าวหน้า
 •  ทำงานร่วมกับทีมงานอื่นได้เป็นอย่างดี 
 •  มีความชอบในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 •  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 •      กำหนดยอดขายประจำปี และจัดการยอดขายตามเป้า
 •      กำหนดกลยุทธ์วางแผนการขาย หาลูกค้าใหม่ ดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 •      ดูแลการขายและลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 •      ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหา บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ
 •      ดำเนินการ รับฟังความต้องการ วิเคราะห์ นำเสนอ ประชุมวางแผน จนถึงการปิดการขาย
 •      ประสานงานกับทีมงานอื่นๆ เพื่อดำเนินการตาม Scope งานที่วางไว้
 •      พัฒนาการทำงานของทีม Sales 

สวัสดิการ

 •   ทำงานจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.
 •   ประกันสังคมพนักงาน
 •   ท่องเที่ยวประจำปี ปีละ 1 ครั้ง
 •   Outing นอกสถานที่ปีละ 1 ครั้ง
 •   งบปาร์ตี้วันเกิดพนักงาน
 •   ส่งเข้าฝึกอบรมพัฒนาความรู้
 •   เสื้อพนักงาน Wewebplus (เมื่อผ่านการทดลองงาน)
 •   เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมได้
 •   ค่าคอมมิชชั่น (เมื่อผ่านการทดลองงาน) *เงินเดือนยังไม่รวมค่าคอมมิชั่น
 •   เงินโบนัส (ตามผลประกอบการบริษัทฯ)
 •   หยุดพักผ่อน 6 วันทำงาน (ทำงานครบ 1 ปี)
สวัสดิการ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าคอมมิชชั่น เงินโบนัส
 • ทำงานจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 Work at Home
 • ท่องเที่ยวประจำปี ปีละ 1 ครั้ง