JOINUS

ร่วมงานกับเรา

Sales WEBSITE

อัตราจ้าง : 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน : 20,000 บาท - 30,000 บาท

สถานที่ทำงาน : บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด

ประกาศวันที่ : 19 มี.ค. 2018

คุณสมบัติ

 •  อายุ 24 - 35 ปี
 •  มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานขายหรือด้านการคุมงานขายเว็บไซต์อย่างน้อย 3 ปี
 •  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี / ปริญญาโท / สาขาเกี่ยวกับด้าน IT หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
 •  มีความรู้ด้าน Website Development/ Mobile Application / Online Marketing 
 •  มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทน มีความคิดเป็นระบบและมีเป้าหมายในชีวิต ชอบความก้าวหน้า
 •  ทำงานร่วมกับทีมงานอื่นได้เป็นอย่างดี 
 •  มีความชอบในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 •  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 •      ขายเว็บไซต์
 •      กำหนดกลยุทธ์วางแผนการขาย หาลูกค้าใหม่ ดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 •      ดูแลการขายและลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 •      ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหา บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ
 •      ดำเนินการ รับฟังความต้องการ วิเคราะห์ นำเสนอ ประชุมวางแผน จนถึงการปิดการขาย
 •      ประสานงานกับทีมงานอื่นๆ เพื่อดำเนินการตาม Scope งานที่วางไว้

สวัสดิการ

 •   ทำงานจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.30 น.
 •   ประกันสังคมพนักงาน
 •   ท่องเที่ยวประจำปี ปีละ 1 ครั้ง
 •   งบปาร์ตี้วันเกิดพนักงาน
 •   ส่งเข้าฝึกอบรมพัฒนาความรู้
 •   เสื้อพนักงาน Wewebplus (เมื่อผ่านการทดลองงาน)
 •   เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมได้
 •   ค่าคอมมิชชั่น (เมื่อผ่านการทดลองงาน) *เงินเดือนยังไม่รวมค่าคอมมิชั่น
 •   เงินโบนัส (ตามผลประกอบการบริษัทฯ)
 •   วันพักร้อน 6 วัน (ทำงานครบ 1 ปี)
 •   WORK@HOME ทำงานที่บ้านทุกวันพุธ
สวัสดิการ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าคอมมิชชั่น เงินโบนัส
 • ทำงานจันทร์ ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 Work at Home
 • ท่องเที่ยวประจำปี ปีละ 1 ครั้ง