SG Capital
เว็บไซต์ โครงการ SG Capital เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับข้อมูลการสมัครสินเชื่อ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนทางการเงิน จัดตั้งขึ้นมาเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์ หรือข่าวสาร ข้อมูลการประชาสัมพันธ์การลงทุนที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย สไตล์การออกแบบเว็บไซต์เน้นสีแดง และสีน้ำเงินเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้เว็บไซต์มีความโดดเด่น มีสีขาว เป็นสีพื้นหลัง ทำให้ดูสะอาดตา และสีเทาเป็นตัวหนังสือรายละเอียดของข้อมูล
SG Capital
บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
RESPONSIVE
การแสดงผลแบบ Responsive สามารถเข้าชมเวบไซต์รองรับ Support อุปกรณ์ทั้ง Computer PC Labtop Teblet และ Smart Phone การแสดงผลจะย่อ ตามอัตราส่วนของหน้าจอ
SG Capital
SG Capital