คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สไตล์การออกแบบเว็บไซต์จะใช้สีขาวเป็นสีพื้นหลัง ทำให้ดูสะอาดตา เพิ่มสีเขียวฟ้า ของเว็บไซต์ให้มีความโดดเด่น ทั้งนี้ที่เลือกใช้สีเขียวฟ้า เพื่อสื่อถึงคณะวิทยาการจัดการ สไตล์การออกแบบ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือส่วนที่ 1 เว็บไซต์จะเน้นข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย ข่าวสารกิจกรรม ผลงานของนักศึกษาต่างๆ ส่วนที่ 2 การออกแบบจะนำ Icon เข้ามาแทนที่ รูปภาพ โดยจะมี Dropdown แสดงผลข้อมูล เพื่อง่ายต่อการค้นหาข้อมูล ส่วนที่ 3 จะเน้นไปในทางบทความ โดยรูปแบบจะคล้าย Blog ทั่วไป และยังสามารถ Live Streaming Podcast ผ่านบนหน้าเว็บไซต์ได้อีกด้วย
Faculty of Management Science, Silpakorn University
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
RESPONSIVE
การแสดงผลแบบ Responsive สามารถเข้าชมเวบไซต์รองรับ Support อุปกรณ์ทั้ง Computer PC Labtop Teblet และ Smart Phone การแสดงผลจะย่อ ตามอัตราส่วนของหน้าจอ
Faculty of Management Science
Silpakorn University