เพื่อเพิ่มระดับ ประสิทธิภาพในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ให้ทันสมัย ใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว เข้าถึงข้อมูลง่าย สไตล์การออกแบบเว็บไซต์จะใช้สีขาวเป็นสีพื้นหลัง ทำให้ดูสะอาดตา เพิ่มสีเขียวฟ้า ของเว็บไซต์ให้มีความโดดเด่น ทั้งนี้ที่เลือกใช้สีเขียวฟ้า เพื่อสื่อถึงคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และยังใช้ตัวหนังสือสีดำเพื่อให้อ่านง่ายมากยิ่งขึ้น ทำให้เว็บไซต์มีความทันสมัย น่าใช้งาน สไตล์การออกแบบเว็บไซต์แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือส่วนที่ 1 เว็บไซต์จะเน้นข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย ข่าวสารกิจกรรม ข้อมูลบุคลากร คณะอาจารย์ ผลงานของนักศึกษาต่างๆ ส่วนที่ 2 การออกแบบจะนำ Icon เข้ามาแทนที่ รูปภาพ เพื่อให้เว็บไซต์ดูสะอาดตา และยังลดระยะเวลาในการโหลดหน้าเว็บไซต์ โดยจะมี Dropdown แสดงผลข้อมูล เพื่อง่ายต่อการค้นหาข้อมูล สามารถเห็นข้อมูลได้ชัดเจน ทำให้เว็บไซต์มีความสะดวกในการค้นหาของผู้เข้าใช้งาน ส่วนที่ 3 จะเน้นไปในทางบทความ โดยรูปแบบจะคล้าย Blog ทั่วไป และยังสามารถ Live Streaming Podcast ผ่านบนหน้าเว็บไซต์ได้อีกด้วย โดยรวมถูกออกแบบให้ผู้เข้าใช้งานได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลบทความ ที่น่าสนใจ และใช้งานได้ง่าย ทันสมัยมากยิ่งขึ้น
MAINPAGE FINAL
RESPONSIVE
การแสดงผลแบบ Responsive สามารถเข้าชมเวบไซต์รองรับ Support อุปกรณ์ทั้ง Computer PC Labtop Teblet และ Smart Phone การแสดงผลจะย่อ ตามอัตราส่วนของหน้าจอ
MOCKUP
PREVIEW