Organic Food For All
Suan Nguen Mee Ma Co., Ltd.
เว็บไซต์ Organic Food For All เป็นผู้ประกอบการสังคมองค์กรธุรกิจอย่างใหม่โดยนำผลกำไรที่ได้รับไปส่งเสริมสนับสนุน องค์กรพัฒนา ,สังคม และชุมชน การออกแบบเพื่อสื่อไปถึงคนในสังคม หรือชุมชน ด้วยการออกแบบเว็บไซต์ ในรูปแบบของลายเส้น และใช้สีสบายตา เพื่อง่ายกแก่การเข้าชโดยเฉพาะรูปแบบการจัดวางหน้า ผลิตภัณฑ์ ได้มีการจัดวางให้ง่ายต่อการเลือกดูสินค้า
MAINPAGE FINAL
RESPONSIVE
การแสดงผลแบบ Responsive สามารถเข้าชมเวบไซต์รองรับ Support อุปกรณ์ทั้ง Computer PC Labtop Teblet และ Smart Phone การแสดงผลจะย่อ ตามอัตราส่วนของหน้าจอ
MOCK UP
PREVIEW