System Logistics Asia
เว็บไซต์ Information ที่มีระบบการจัดการที่หลากหลาย เป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับ Admin ผู้ดูแลระบบในการใส่ข้อมูล เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สินค้าหรือบริการของบริษัท ด้วยข้อมูลที่ใส่ได้ไม่จำกัด และเป็นเว็บไซต์ที่มี 2 ภาษา ทั้ง อังกฤษ และ จีน ด้วยเป้าหมายของบริษัทที่มีความต้องการให้บริการเป็นที่รู้จักในกลุ่มแถบเอเชีย
MAINPAGE FINAL
RESPONSIVE
การแสดงผลแบบ Responsive สามารถเข้าชมเวบไซต์รองรับ Support อุปกรณ์ทั้ง Computer PC Labtop Teblet และ Smart Phone การแสดงผลจะย่อ ตามอัตราส่วนของหน้าจอ
MOCKUP
PREVIEW