BLOG

BLOG
BLOG
เว็บราชการที่ไม่ราชการ

ขึ้นชื่อว่าเว็บไซต์ของราชการทุกคนคงจะนึกถึงหน้าเว็บไซต์ที่มีความเรียบง่ายและดูเป็นทางการ อารมณ์เหมือนระบบการใช้งานอะไรสักอย่างที่ดูจริงจังประหนึ่งกระดาษเอกสารที่อยู่ในหน้าจอ รวมถึงการใช้งานที่ไม่รองรับกับทุกแพลตฟรอม จนบางครั้งอาจถูกมองว่า ไม่ทันสมัยเท่าที่ควร บางหน่วยงานจึงได้มีการจำการบริหารหน้าเว็บไซต์ของตนเองให้มีความทันสมัยและมีการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น อย่างเช่น

เว็บไซต์ของ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (DMCR) ภาพรวมส่วนใหญ่จะเป็น Mood &Tone ที่มีความสดใส โดยใช้ภาพการ์ตูนและ Infographic ประกอบ เพื่อสามารถสื่อสารและเข้าถึงประชาชนได้ง่าย

เว็บไซต์ การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในพื้นที่เฉพาะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (SEIT) โดย กรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม เป็นงานที่เกี่ยวข้องการประชาสัมพันธ์โครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ภาพประกอบส่วนใหญ่จึงเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ และพลังงานสะอาด

เว็บไซต์ TRC EID โดย ศูนย์วิทศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มี Mood & Tone ที่ความล้ำสมัย เป็นโทนสีเข้มมีความน่าค้นหา เพื่อให้สอดคล้องกับการวิจัยค้นคว้าโรคอุบัติใหม่

เว็บไซต์ ERIC โดย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นการทำเว็บไซต์ในรูปแบบของวารสาร โดยมี Toppic คือ สิ่งแวดล้อม ภาพรวมต้องการให้ ออกมาจึงคล้ายกับการอ่านหนังสือบนโต๊ะทำงาน ดูแล้วรู้สึกสบาย ผ่อนคลายสายตา 

 

"...นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงานที่เราภูมิใจนำเสนอ หากท่านคือบุคคลที่มีอำนาจ สามารถพลิกโฉมเว็บไซต์ให้องค์กรของท่านได้ ลองทักมาคุยกับเราสิ เรายินดีให้คำปรึกษาและบริการด้วยหัวใจ..."