BLOG

BLOG
BLOG
ประชุมเริ่มโครงการต่อสัญญา MA ปีที่2 โครงการพัฒนาและดูแลบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ได้เดินทางไปยัง สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) 

เพื่อประชุมเริ่มโครงการต่อสัญญา MA ปีที่ 2 ( Maintenance Service Agreement ) ในโครงการพัฒนาและดูแลบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ 
เพื่อดูแลบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) และระบบงานอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบบริหารจัดการเว็บไซต์
โดยวิเคราะห์ บำรุงรักษาระบบงานที่อยู่ในระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ สพพ. โดยให้สามารถใช้ปฏิบัติงาน นำเข้า เข้าถึง และแสดงผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบแก้ไข Error ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน รวมทั้ง Bug ที่เกิดขึ้นในระบบบริหารจัดการเว็บไซต์

พร้อมการจัดทำรายงานผลการปรับรูปแบบ ผลการวิเคราะห์ และผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเสนอมาในรายงานที่เสนอ สพพ. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน ให้สามารถรองรับการใช้ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องมีความทันสมัยตอบโจทย์การใช้งานในปัจจุบัน การดีไซน์ที่สวยงาม และปลอดภัยต่อระบบเว็บไซต์ 

ทาง บริษัท วีเว็บพลัส จำกัด ขอขอบคุณ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)  ที่ไว้วางใจให้ทางทีมงานได้พัฒนาและดูแลบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์  ให้กับหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเสมอมา

บทความอื่น ๆ
SERVICE ที่เกี่ยวข้อง