BLOG

BLOG
BLOG
VR Virtual Reality เทคโนโลยีเสมือนจริงกับบทบาทที่มีในชีวิตมนุษย์

VR Virtual Reality อนาคตกับบทบาทในโลกธุรกิจ 

VR เป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่จำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริงขึ้น โดยส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับการมองเห็น ที่แสดงทั้งบนจอคอมพิวเตอร์ หรือ บนอุปกรณ์แสดงผลสามมิติ โดยผู้ใช้สามารถตอบโต้กับสิ่งแวดล้อมเสมือนได้ ด้วยการใช้อุปกรณ์นำเข้า เช่น การใช้แป้นพิมพ์ หรือ เมาส์ เพื่อควบคุมการสั่งงานฟังค์ชั่นต่าง ๆ และภาพกราฟฟิกที่ปัจจุบันมีการพัฒนาขึ้นอย่างมาก สามารถเนรมิตสภาพแวดล้อมจำลองที่ทำให้คล้ายกับโลกจริงได้มากขึ้น การนำไปประยุกต์ใช้เพื่อจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การสร้างห้องจำลองสำหรับการฝึกนักบิน การฝึกขับรถ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในบทบาทอาชีพและชีวิตมนุษย์ ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และทันสมัยมากขึ้น  ก็คงเป็นเรื่องที่ผู้คนจะเริ่มค่อยๆ เปิดใจยอมรับในการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เพื่อความอยู่รอดมนุษยชาติได้มากขึ้น ในด้านวงการแพทย์ เพื่อการรักษาทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตดาวเทียม ให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล หรือในวงการอุตสาหกรรมต่างๆ จะเริ่มมีการนำเทคโนโลยี VR เข้ามาใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น 

การนำเทคโนโลยี VR มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 
การวิเคราะห์ความสามารถทักษะทางสติปัญญา (Assessment of Cognitive Abilities) เทคโนโลยี VR มีความสามารถที่จะสร้างสภาพแวดล้อมจำลองเพื่อช่วยให้แพทย์ทดสอบความสามารถทักษะทางสติปัญญา เพิ่มความแม่นยำ และถูกต้องมากกว่าการตรวจสอบแบบดั้งเดิม การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย (Rehabilitation Intervention and Training) เทคโนโลยี VR สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานมีความสนุกไม่เบื่อหน่ายในการออกกำลัง และเป็นเครื่องมือที่มีราคาถูกสามารถนำไปใช้ในบ้านเรือนได้ด้วยตนเอง ผู้ใช้งานสามารถทำกิจกรรมซ้ำ ๆ ได้ และสามารถลดภาระของนักบำบัดการฝึกปฏิบัติ (Vocational and Social Retraining) การฝึกปฎิบัติกับผู้เชียวชาญ หรือในสถานที่มีความเฉพาะอาจจะเป็นเรื่องยาก หรือจำเป็นต้องใช้งบประมาณมาก เทคโนโลยี VR สามารถเข้ามามีบทบาทในการจำลองสถานที่หรือสถานการณ์เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบใช้ฝึกประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญได้ อีกทั้งเทคโนโลยี VR สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานฝึกพัฒนาตนเองในการอยู่ร่วมกันในสังคม Social interaction สำหรับผู้ที่มีอาการกลัวในการเข้าร่วมกับผู้อื่นในสังคม

 

การสาธิตและส่งเสริมการเรียนรู้ (Client and Family Education) เทคโนโลยี VR ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้เข้าใจในสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรักษาตนเอง ครอบครัว หรือกิจกรรมมีความเสี่ยงหลักจากการรักษา อีกทั้งเทคโนโลยี VR สามารถสร้างความเห็นอกเห็นใจกันในครอบครัวที่ต้องมีการดูแลรักษาผู้ป่วยอัมพาต หรือผู้ป่วยเด็กที่มีบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวของร่างกาย
และ VR ก็ยังสามารถแสดงผลให้แตกต่างความเป็นจริงได้ ซึ่งจะเริ่มเห็นและเป็นแนวทางที่ชัดเจน เหมือนการสร้างโลกอีกใบหนึ่งขึ้นมา นั้นก็คือ เกม ที่ทางผู้ผลิตเกมส์สามารถออกแบบภาพกราฟิกและซาวน์เสียงต่างๆ เองได้ ปัจจุบันมีอุปกรณ์ควบคุมที่ออกแบบมาให้เข้ากับเกมส์และใช้แทนเมาส์ได้เลย โดยจะมีรูปทรงที่หลากหลาย แล้วแต่ทางผู้พัฒนาจะออกแบบ ด้วยความละเอียดของภาพที่สมจริงมากในปัจจุบัน พร้อมทั้งเพิ่มอรรถรสของการเล่นด้วย ซาวน์เอฟเฟ็กซ์ต่างๆ ที่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกมีส่วนร่วมกับสถานการณ์นั้นของเกม

 

ซึ่งนับว่าถ้าเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาและมีศักยภาพขึ้นมากจากอดีตและในยุคเทตโนโลยีดิจิทัลก็เข้ามามีบทบาทที่สำคัญกับการทำธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต จะทำให้ เทคโนโลยีของ VR นั้นก้าวไกลมาก มีความล้ำสมัยและเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติในอนาคต 

--------------------------------------------

หากสนใจเกี่ยวกับการทำระบบหรือพัฒนาโปรแกรม เพื่อใช้กับเทคโนโลยี VR สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 
Line. wewebplaza
โทร. 086-9207736
-----------------------------------------------